Giới thiệu Hiệp hội

Giới thiệu Hiệp hội Niigata Việt Nam

Thành lậpNgày 4 tháng 9 năm 2013
Số hội viênHội viên pháp nhân: 92 công ty
Hội viên cá nhân: 12 người
Phòng tổ chức Phòng tổ chức Hiệp hội Niigata Việt Nam
〒951-8065
494-3, higashiboridori1bancho, Chuo-ku, Niigata City
(Đặt trong cty CP Atago Shoji)
  TEL : +81-25-365-0001 ( Chỉ có tiếng Nhật )
  FAX : +81-25-228-4885
Nội quyNội quy Hiệp hội Niigata Việt Nam